Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība

logo_ltfja

www.ltfja.lv

Arodbiedrības, kas būtu spējīga aizsargāt jūrnieku intereses mūsdienu tirgus ekonomikas apstākļos, kā to dara arodbiedrības rietumu zemēs, izveides ideja radās Latvijas Kuģniecības arodbiedrības konferencē 1991. gada 22. februārī, kas pieņēma lēmumu, par to, lai jūrnieku arodbiedrība būtu neatkarīga struktūra, tai būtu savi Statūti, tā dibinātu kontaktus ar arodapvienībām, tai skaitā ar starptautiskajām uz līgumu pamata nosakot kopīgus arodbiedrības darbības mērķus, virzienus un uzdevumus.

Pirmā dibināšanas sapulce tika sasaukta 1991. gada 14. novembrī, kurā tika pieņemti LTFJA Statūti, ievēlēta no jauna izveidotās arodbiedrības vadība: komiteja, priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki, revīzijas komisija. Tā paša gada 6. decembrī Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība tika reģistrēta LR Tieslietu ministrijā, tad LR Uzņēmumu reģistrā. Reģistrācijas apliecības numurs: 40008045992. 1992. – 1993. gadā LTFJA tika veikta pārstrukturizācija un biedru pārreģistrācija, kā rezultātā tika nomainītas biedru kartes. No 1994.gada un līdz pat šai dienai, uzņemšana LTFJA biedru rindās, notiek pēc noteikumiem, kurus ir ar lēmumu noteikusi arodbiedrības komiteja – kandidāta personisks iesniegums, divas krāsainas fotogrāfijas 3x4cm, biedra naudas nomaksa 2% apmērā no mēnešalgas pēc pēdējās darbavietas algas likmes.

Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība ir lielākā jūrniecības arodbiedrība Baltijas valstīs. LTFJA ir Starptautiskās transporta darbinieku federācijas (ITF, Londona) dalīborganizācija, Eiropas transporta darbinieku federācijas dalīborganizācija (ETF, Brisele), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dalīborganizācija, kā arī dalībniece visās pastāvīgi darbojošās jūrniecības komitejās Baltijas valstīs, Centrālajā un Austrumeiropā.