Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS

logo_lakrs

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS ir brīvprātīga, neatkarīga un demokrātiska nevalstiska organizācija, kas apvieno dažādu profesiju darbiniekus, kuri šobrīd strādā 203 dažādos uzņēmumos un iestādēs sabiedriskajā un privātajā sektorā:
 • komunālās saimniecības uzņēmumos;
 • transporta un loģistikas uzņēmumos;
 • valsts pārvaldē un pašvaldībās;
 • servisa un ražošanas uzņēmumos;
 • viesnīcās un restorānos.

Darbības pamatmērķis ir apvienot darba ņēmējus kopīgai rīcībai par arodbiedrības atzīšanu un tās ietekmes palielināšanu likumīgo prasību īstenošanā.

LAKRS darbības programma galvenokārt ietver sociālo dialogu (kolektīvās pārrunas) ar darba devējiem, to organizācijām slēdzot darba koplīgumus, ģenerālvienošanās un citas vienošanās par:

 • padarītā darba atbilstošiem samaksas noteikumiem;
 • veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem;
 • garantijām nodarbinātībā;
 • noteikumiem par darba un atpūtas laikiem;
 • citām garantijā, kas izriet no Darba likuma un citiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Arodbiedrība sniedz biedriem bezmaksas konsultācijas darba tiesību jautājumos, pārstāv darba ņēmēju sarunās ar darba devēju. Risina darba strīdus uzņēmumā izmantojot Darba likumā noteiktās tiesības, kā arī tiesās.

Arodbiedrības biedri saņem morālu un materiālu atbalstu:

 • stihisku nelaimju gadījumos;
 • darbā iegūtas invaliditātes gadījumā;
 • bērnu dzimšanas gadījumos,
 • ārstējoties slimnīcā, ilgstoši mājās vai sanatorijā.

Viņu ģimenes locekļi biedra miršanas gadījumā vai biedra nāves nelaimes gadījumā darbā, Fonds šo materiālo atbalstu sniedz atbilstoši valdes apstiprinātiem noteikumiem.

Tāpat tikai LAKRS biedriem ir tiesības kļūt par kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedriem un iegūt tiesības ne tikai uz izdevīgiem noteikumiem noguldīt brīvos naudas līdzekļus un ņemt patēriņa kredītus, bet arī piedalīties sabiedrības pārvaldē.

LAKRS solidarizējas un sadarbojas ar citām arodbiedrībām Latvijā, kas ir apvienojušās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS). Kā arī ar radniecīgām arodbiedrībām Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Nīderlandē un citās Baltijas valstīs.

LAKRS par ļoti būtisku uzskata sadarbību pasaules globālajā arodbiedrību kustībā, tāpēc tas ir biedrs:

 • Pasaules Sabiedrisko pakalpojumu internacionālē (PSI) un tās Eiropas organizācijā (EPSU);
 • Starptautiskajā Transporta darbinieku arodbiedrību federācijā (ITF) un tās Eiropas organizācijā (ETF);
 • Vispasaules pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības un viesnīcu darbinieku savienībā (IUF) un tās Eiropas organizācijā (EFFAT).

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS biroja adrese:

Bruņinieku iela 29/31, - 503.
Rīga, LV-1001
Tel. + 371 67305940
Mob.tel. +371 28656124
Fakss: +371 67035936
E-pasts: arodbiedriba@lakrs.lv
Vairāk informācijas: www.lakrs.lv