Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība

logo_lpda

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība dibināta 1997. gadā.

Latvijas Pašvaldību arodbiedrība apvieno visu Latvijas reģionu pašvaldību iestādēs un uzņēmumos nodarbinātus biedrus.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

Mūsu pamatmērķis ir apvienot savas darbības nozarē nodarbinātos darbiniekus kopīgai rīcībai, vienoti darbojoties, lai īstenotu katra un visu biedru pamatotas vajadzības un prasības. Darīt zināmas, paust, pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba, ekonomiskās, aroda un citas sociālās likumīgās tiesības un intereses.

Arodbiedrības biedram ir tiesības:

  • saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu savu ekonomisko, profesionālo, sociālo tiesību un interešu aizsardzībā, juridisko palīdzību darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, to izskatīšanā valsts institūcijās un sarunās ar darba devēju;
  • saņemt jebkuru informāciju par arodbiedrības darbību,
  • piedalīties arodbiedrības apmācībās,
  • arodbiedrības biedriem ir iespēja iegādāties polisi veselības apdrošināšanai un pret nelaimes gadījumiem.

Arodorganizācija

Arodorganizāciju var izveidot ne mazāk kā 3 (trīs) biedru.

Biedru nauda

Biedru naudas apmērs tiek noteikts 1% apmērā no arodbiedrības biedra mēneša ienākumiem.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības valdes priekšsēdētāja - Inese Lāčauniece, valdes priekšsēdētājas vietniece - Lidija Legzdiņa.

Informācija saziņai

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības adrese:

Bruņinieku iela 29/31 - 416
Rīga, LV-1001
E-pasts: lpda@lbas.lv
Tālrunis: 29277535