Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība

LDzSA ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principiem apvieno darbiniekus, kuri strādā dzelzceļa transporta un satiksmes, t.sk., mašīnbūves, telekomunikāciju, transporta un ceļu būves, pasažieru un kravas pārvadājumu, loģistikas, tranzītu kravu pārvadājumu, ekspedīcijas sfērā, kā arī komercsabiedrībās, uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās, kas apkalpo minēto sfēru vai pastāvīgi izmanto tās pakalpojumus.

Arodbiedrība apvieno vairāk nekā 16 000 biedrus.Galvenie Arodbiedrības darbības virzieni ir algas palielināšana un darba vietu un nodarbinātības līmeņa saglabāšana satiksmes nozarē.

Arodbiedrība attīsta sociālās sadarbības principus.

Arodbiedrība noslēdza nozares Ģenerālvienošanās ar dzelzceļa nozares darba devēju apvienību un darba koplīgumus ar vairākiem nozares uzņēmumiem.

Dzelzceļu nozares Ģenerālvienošanos un uzņēmumu Darba koplīgumos ir noteikta darbinieku darba samaksa, tās indeksācija, prēmēšanas sistēma, kā arī papildus sociālās garantijas darbiniekiem, piemēram, papildus atvaļinājumi, papildus atpūtas dienas u.c.

Kontakti

Dzirnavu iela 147a, Rīga, Latvija, LV–1050

Vairāk informācijas www.ldzsa.lv