Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība


LIZDA ir neatkarīga sabiedriskā organizācija, kas dibināta 1990.gada 19.maijā un šobrīd ir lielākā Latvijas arodbiedrība. LIZDA apvieno 30220 izglītības un zinātnes nozarē strādājošos un pensionārus, kas apvienoti 1248 arodorganizācijās, ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu aizstāvībai. LIZDA sastāvā ir 54% izglītības un zinātnes nozarēs strādājošo, kas aktīvi iestājas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu un izglītības un zinātnes nozaru attīstību.

LIZDA misija

Pārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos.

LIZDA vīzija

Ietekmīgākā un lielākā arodbiedrība, kas apvieno aktīvus, zinošus, procesos ieinteresētus biedrus. Mūs atbalsta sabiedrība un ņem vērā sociālie partneri.

„Novērotāja loma man vienmēr iedvesusi šausmas.

Kas es esmu, ja nepiedalos? Lai es dzīvotu, man jākļūst dalībniekam!"

(Antuāns de Sent - Ekziperī)

LIZDA aicina ikvienu darbinieku, kas strādā, ir strādājis izglītības vai zinātnes iestādē, mācās vai studē kādā izglītības iestādē kļūt par arodbiedrības biedru! Iestāšanās arodbiedrībā ir brīvprātīga un nav atkarīga no personas vecuma, dzimuma, tautības, pilsonības, rases, seksuālās orientācijas, politiskās, reliģiskās vai kādas citas pārliecības.

Kāpēc kļūt par LIZDA biedru?

Jo arodbiedrība var uzlabot Tavus darba un dzīves apstākļus:

 • Arodbiedrība aizstāv biedra intereses attiecībās ar darba devēju, dažādās valsts institūcijās, tiesā un nevalstiskajās organizācijās;
 • Arodbiedrība kontrolē darba likumdošanas un darba aizsardzības normu ievērošanu biedra darba vietā;
 • Arodbiedrība sniedz biedram bezmaksas konsultācijas darba tiesību, darba drošības, ekonomiskajos un sociālajos jautājumos;
 • Arodbiedrība biedram nodrošina bezmaksas juridisko un tiesisko aizsardzību;
 • Arodbiedrība slēdz darba koplīgumu ar biedra darba devēju darba un dzīves apstākļu uzlabošanai;
 • Arodbiedrība kopā ar biedra darba devēju slēdz vienošanos ar pašvaldību par darba apstākļu un izglītības kvalitātes uzlabošanu;
 • Arodbiedrība nodrošina biedram izdevīgus piedāvājumus un atlaides pie arodbiedrības sadarbības partneriem;
 • LIZDA Fonds sniedz biedram materiālo palīdzību līdz 2500 eiro, ja ar Tevi ir noticis nelaimes gadījums;
 • Arodbiedrības izveidota Skolu krājaizdevu sabiedrība sniedz biedram iespēju uz izdevīgām procentu likmēm noguldīt savus ietaupījumus un saņemt īstermiņa patēriņa kredītus;
 • Arodbiedrība streiku gadījumos sniedz finansiālu atbalstu, lai biedrs neciestu materiālos zaudējumus;
 • Arodbiedrība sniedz biedram iespēju izglītoties darba tiesību, darba aizsardzības, sociālekonomiskajos un arodbiedrību darbības jautājumos;
 • LIZDA sociālās palīdzības fonds sniedz biedram finansiālu atbalstu ļoti tuvu radinieku nāves gadījumos, ārstēšanās izdevumu daļējā segšanā, kvalifikācijas celšanas pasākumiem, mācību izdevumu segšanai, kā arī sniedz bērnu piedzimšanas un citus pabalstus;
 • Arodbiedrība sniedz biedram iespēju dalīties pieredzē ar vietējiem un starptautiskiem kolēģiem dažādu jautājumu risināšanā;
 • Arodbiedrība sniedz biedram iespēju līdzdarboties aktuālu jautājumu risināšanā, piedaloties dažādu LIZDA komiteju darbā.

Kā kļūt par LIZDA biedru?

Lai kļūtu par LIZDA biedru, mājas lapā www.lizda.lv iepazīsties ar arodbiedrības statūtiem un, ja apņemies tos pildīt, tad iesniedz parakstītu pieteikumu savas iestādes/organizācijas darbinieku arodbiedrībai. Atbildi no konkrētās arodbiedrības lēmējinstitūcijas saņemsi viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža. Ja Tavā organizācijā nav arodbiedrības, tad par iestāšanos interesējies sava reģiona LIZDA dalīborganizācijā vai LIZDA izpildbirojā Rīgā.

Kontakti

LIZDA birojs

Bruņinieku ielā 29/31, 5.stāvā, Rīgā, LV-1001
Tālrunis: 672 702 73
Fakss: 672 702 73
E-pasts: lizda@lizda.lv
Vairāk informācijas www.lizda.lv