Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība

Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība - LBNA (toreiz - Latvijas Celtniecības un būvmateriālu rūpniecības darbinieku arodbiedrības) dibināta 1990.gada 23.maijā.

LBNA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), Eiropas Būvniecības un kokapstrādes darbinieku federācijas (EFBWW) un Būvniecības un kokapstrādes darbinieku internacionāles (BWI) dalīborganizācija.

7. kongresā par LBNA priekšsēdētāju ievēlēta Ieva Gretere, par vietnieku - Mārtiņš Dunskis.

LBNA apvieno darba ņēmējus, kas iesaistīti pilnā būvniecības procesā, sākot ar būvniecības ieceres sagatavošanu, inženierizpēti, būvprojektu izstrādi, būvdarbu veikšanu un būvizstrādājumu ražošanu, labiekārtošanu, ekspluatāciju, restaurāciju un demontāžu, kā arī citus, kuri brīvprātīgi tā izvēlējušies, t.sk. studentus.

LBNA darbības formas:

  • konsultēt un izglītot savus biedrus ekonomiskos, juridiskos, tiesiskajos un arodbiedrības jautājumos;
  • pārstāvēt biedru intereses dialogā ar darba devēju, valsts iestādēm, pašvaldībām, sabiedriskajām un citām organizācijām;
  • aicināt biedrus uz kolektīvo rīcību veidojot arodorganizācijas, piedalīties akcijās un streikos;
  • slēgt koplīgumus, ģenerālvienošanos, vienošanās un līgumus ar darba devējiem, darba devēju grupām, darba devēju organizācijām vai darba devēju organizāciju apvienībām, kā arī valsts iestādēm, pašvaldībām, sabiedriskajām un citām organizācijām;
  • savas kompetences ietvaros piedalīties normatīvo aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē un sniegt atzinumus par šiem projektiem, ja tie skar, vai var skart biedru darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses;
  • ievērot, veicināt un attīstīt arodbiedrību darbību un solidaritāti Latvijā un pasaulē.
Vairāk informācijas www.lbna.lv