Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Darba tiesības

LBAS mērķis - izglītoti un tiesiski aizsargāti darbinieki, apmācītas dalīborganizācijas, sakārtota darba tiesiskā vide.

Lai sasniegtu šo mērķi, sniedzam juridiskās konsultācijas LBAS dalīborganizācijām, to arodbiedrību biedriem;

piedalāmies MK noteikumu, likumprojektu, politikas plānošanas dokumentu izstrādē;
 piedalāmies Saeimas komisiju sēdēs, NTSP un tās apakšpadomēs, attiecīgajās darba grupās;

sniedzam biedriem skaidrojumus un konsultācijas savu tiesību aizstāvēšanā;

organizējam informatīvas sanāksmes LBAS dalīborganizāciju juristiem par aktualitātēm darba tiesībās.

Papildus informācija par darba tiesībām:

Spēkā esošie likumi, MK noteikumi, rīkojumi

Par bezdarbnieka statusa iegūšanu

Par slimības, bezdarbnieka, maternitātes u.c. pabalstiem

Informācija par maksātnespējīgiem uzņēmumiem

Augstākās tiesas nolēmumi, tiesu prakses apkopojumi 

Tiesu saraksts, kalendārs

ES direktīvas, regulas u.c.

Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas

Eiropas Savienības tiesas spriedumi 

Eiropas arodbiedrību konfederācija