Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

LBAS birojs

Adrese

Bruņinieku iela 29/31
Rīga, LV - 1001
Fakss 6 7276649

Kontakti

Priekšsēdētājs Egils Baldzēns
6 703590o egils.baldzens@lbas.lv
Priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa
6 7035950 irena.liepina@lbas.lv
Priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins
2 9532935
aleksandrs.muhlinkins@lbas.lv
Arodbiedrību darba koordinētāja Aelita Placāne 6 7035907 aelita.placane@lbas.lv
Jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos
Kaspars Rācenājs 6 7035905 kaspars@lbas.lv
Eksperts tautsaimniecības jautājumos
Mārtiņš Svirskis
2 9377160
martins.svirskis@lbas.lv
Ārējo sakaru koordinētāja
Ariadna Ābeltiņa 6 7035911 international@lbas.lv
ariadna.abeltina@lbas.lv
Eksperts darba aizsardzības jautājumos Ziedonis Antapsons 6 7035908 ziedonis.antapsons@lbas.lv
Konsultants darba aizsardzības jautājumos
Mārtiņš Pužuls 6 7035959 martins@lbas.lv
Eksperte izglītības un  nodarbinātības  jautājumos
Linda Romele
2 9421223
linda.romele@lbas.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Birkenfelde
6 7035917 sanita.birkenfelde@lbas.lv
Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte
Nataļja Preisa
6 7035921 natalja.preisa@lbas.lv
Galvenā grāmatvede Anita Spēlīte 6 7035920 anita.spelite@lbas.lv
Grāmatvede Ludmila Ščerbakova 6 7035916 ludmila@lbas.lv
LBAS Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Aivars Āboliņš 2 9427898 aivars.abolins@latvenergo.lv
Saimniecības daļas vadītājs Edvīns Krieviņš
2 9246885

edvins@lbas.lv

Biroja administratore
Antoņina Zeļenovska 6 7035960
6 7270351
tonija@lbas.lv
lbas@lbas.lv
Datortehniķis Ojārs Kuzņecovs 6 7035904 ojars.kuznecovs@lbas.lv
Projektu vadītāja, mācību centra vadītāja
Liene Liekna 6 7035925 liene.liekna@lbas.lv
Projekta satura koordinatore Anna Bondare 2 9239183 anna.bondare@lbas.lv